Marselisborg Slot - slottet - indretningen
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Marselisborg Slot > Indretningen         Søg på sitet:
Marselisborg Slot.  IndretningenSe turen på Kort     Se Video    Gå til oversigten over Turforslag 
Slottets interiør
Fra stueetagen er der i klart vejr en storslået udsigt over Århusbugten til Mols Bjerge.
Denne udsigt er ikke forundt de besøgende, da der ikke er adgang til selve slottet eller terrassen.
I de følgende spalter er der alligevel gjort kort rede for slottets indretning på baggrund af forskellige artikler og Randi Buchwaldts bog om Marselisborg Slot.
Bogen indeholder mange private billeder, som dronning Margrethe venligst har stillet til rådighed for forfatteren.
Havestuen
Havestuen eller havesalen er slottets største værelse og indrettet til repræsentation med fantasifuld stuk.
Dronningen:
    ”Jeg tror, det oprindelig har været vanskeligt at bestemme om Marselisborg skulle være et slot eller et sommerhus. Spisestuen tyder på slot, havestuen på sommerhus”
    Citeret efter Randi Buchwaldt.
Moderniseret
Slottet har gennemgået flere moderniseringer, og en del af værelserne har ændret funktion, især efter dronning Margrethes nyindretning i 1967/68, men ruminddelingen er stort set den samme, som da slottet blev opført.
Oprindelig var der:
10 værelser i stueetagen
14 på første sal
15 på loftet med værelser til personale
8 i kælderen med køkken og personaleværelser
Vestibulen (1). Til venstre for havesalen (2) ligger spisestuen (3) med anretterværelse (4).
På modsatte side havde prinsen (5) og prinsessen hvert deres arbejdsværelse (6).
En dør fra prinsessens arbejdsværelse fører til billardrummet (7), som oprindeligt var planlagt til at ligge på anden sal.
Her er desuden et mindre kabinet og badeværelse (8), samt et par værelser til brug for hofmarskallen (9). Trapper til overetagen (10) og (11). Køkkenet lå i kælderen.
Karnappen mod syd
Karnappen ved svømmebassinet er i dag indrettet med glaskunst bag de små, sprossede vinduer.
Her har Dronning Margrethe sit arbejdsværelse.
Det store vindue mod syd bestod tidligere af et stort vindue, der i følge dronning Margrethe gav et meget koldt lys.
Derfor fik hun det skiftet ud med de mindre, sprossede vinduer i 1972.
Christian X og Dronning Alexandrine (Adini) har i en af ruderne ridset datoerne for alle deres ophold på Marselisborg.
1. etage
På første etage befinder sig soveværelser, påklædningsværelser og gæsteværelser.
Mod syd og mod nord findes altaner over karnapperne. Her kan man se et flot smedejernsrækværk med kastanjeblade.
2. etage
Anden salen rummer ligeledes gæstelejligheder og værelser til personalet.
Loftet
Øverst under tagspærene lå tørreloft og strygestue. Det bruges i dag til depot.
Fuld monteret
Tanken med folkegaven var, at sommerboligen skulle stå fuldt møbleret, når den blev afleveret, da prinsen:
    “manglede midler til at montere lejligheden”
Ja, så var det sagt.
Sponsorer
Det lykkedes indsamlingskomiteen at skaffe midler til indretningen.
Nogle af de større købstæder i Jylland gik med på en ide om at sponsorere indretningen af slottets værelser eller bidrage med møbler og dekorationer.
Til gengæld skulle de enkelte købstæders byvåben smykke de sponsorerede værelser.
Interiørbilleder fra Marselisborg Slot. 1968.
Byvåben
Her er en liste over købstædernes sponsorater:
Havestuen: Århus
Spisestuen: Randers
Billardstuen: Aalborg
Prinsens dagligstue: Horsens
Prinsessens dagligstue: Vejle
Kabinettet: Skanderborg og Silkeborg
Hovedtrappen: Thisted og Nykøbing Mors
Gæstetrappen: Ringkøbing, Holstebro og Lemvig
Vestibulen: Nibe, Skive, Viborg, Løgstør og Mariager
Køkkenet er placeret i kælderetagen. Foto fra 1905.
Johan Krøyer
Johan Krøyer, der var en af samtidens store møbelkunstnere, kendte til moderne strømninger i Europa og tegnede de fleste af møblerne til slottet.
Han var også direktør for Magasin du Nords Møbelfabrik og Kunstsnedkeri, der netop var startet i København i 1898.
Leveringen var en vældig fjer i hatten for den dengang unge virksomhed.
To bogstaver - CA - går igen
De sammenflettede initialer CA (Christian og Alexandrine) og årstallet 1902 kan ses overalt på møblerne og helt op til spiret, så det ikke skal blive glemt, hvem der oprindeligt boede her.
Møbeludstilling
Før afleveringen til prinseparret stod en del af møblerne udstillet, og billeder af møblerne blev publiceret i ugebladene.
Det var mænd, der stod for hele planlægningen og indretningen!!!
Prinsesse Alexandrine interesserede sig i følge hendes hofdame Bella (Else Beck 1930-42) ikke for boligindretning:
    “Nogle kurvestole som på Klitgården (i Skagen), det passede hende”
Offentlig beskuelse
Nogle dage inden overdragelsen af slottet kunne bidragyderne få slottet at se i tiden fra kl. 10 til 3 om eftermiddagen. En del af offentligheden nåede også at være med:
    “Der er anskaffet en Del Filtsko. som de Besøgende maa iføre sig for ikke at tilsmudse Gulvene. Der indlades 20 Personer ad Gangen”.
©