Marselisborg Slot - slottet - østsiden
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Marselisborg Slot > Østsiden         Søg på sitet:
Marselisborg Slot.  ØstsidenSe turen på Kort     Se Video    Gå til oversigten over Turforslag 
Facaden mod øst (bugten)
Den forholdsvis lille, halvcirkulære terrasse foran havedørene på den østlige side mod bugten giver slottet et hjemligt og hyggeligt udseende.
Rækværket ved terrassen prydes af roser og bladbånd af smedejern.
Slottets facade mod øst.
Udsmykningen ved havedørene
De rundbuede friser over havedørene er kranset af blomsterranker og dekoreret med relieffer.
Det midterste relief består af to knælende ynglinge med vinger med et landskab som baggrund.
Det er flankeret af to andre relieffer. Det venstre (mod syd) symboliserer Vestjylland med urfugle, fisk, musling og perler på en baggrund af blæretang.
Det skal lige nævnes, at der dengang var perlemuslinger i Varde å. I det højre relief (mod nord) ses to fredsduer.
Det nordiske look
Hack Kampmann foretrak, at ornamenterne på bygningerne skulle være nordiske.
På relieffet eller spejlet over 1. salens altandør mod syd og nord har solsikker og græskar erstattet antikkens klassiske motiver.
Rigsvåbenet
I frontispicen over vinduerne befinder rigsvåbenets tre løver sig – her i en mindre streng, næsten familiær sammenhæng - i jugendstil. Den er skabt af Karl Hansen Reistrup.
Alt sammen meget dansk og meget Hack Kampmannsk.
Christian X og Alexandrines initialer
På et bånd med løvværk hele vejen rundt under gesimsen slynger prins Christians og prinsesse Alexandrines initialer sig tæt sammen.
Christian X og Alexandrines sammenslyngede initialer.
Afdækningen af slottet
Når regentparret ikke er til stede, sættes der skodder for hoveddøren mod vest, og i havestuen mod øst hænges hvide forhæng op for at beskytte møblerne mod at falme.
Der passes på huset.
Tidligere blev der opsat flere skodder, men huset blev for fugtigt.
©