Marselisborg Slot - slottet - overdragelsen
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Marselisborg Slot > Overdragelsen         Søg på sitet:
Marselisborg Slot.  OverdragelsenSe turen på Kort     Se Video    Gå til oversigten over Turforslag 
Overdragelsen
Den 7. juni 1902 stod Århus på den anden ende.
Prins Christian og prinsesse Alexandrine ankom med kongeskibet for at overtage deres forsinkede bryllupsgave, der havde været et par år undervejs.
Det var en morgen med regn, men opklaringen kom lige netop i det øjeblik, kongeskibet sejlede ind i havnen - præcis klokken 11.
Præcision kom også til at præge den senere konge.
Det var første gang, prinsesse Alexandrine og de to prinser, Frederik og Knud, var i byen.
Der var stillet telte op i parken til overdragelsen klokken 12, hvor forskellige bidragsydere og håndværksmestre var indbudt.
Festmiddag i Polyhymnia
Ankomsten til festmiddagen i Polyhymnia i Kannikegade 12. juni 1902.
Festmiddagen, hvor byen var vært, fandt sted nogle dage efter. De borgerlige aviser kunne svælge i royalt stof:
  ”Den 12. Juni 1902 holdt Byrådet Festmiddag på Polyhymnia (i Kannikegade) for Prinseparret. Her indtog 106 Inviterede en ti Retters Middag.
  Den ene af de 10 Retter var Lammeryg med Gemyser.
  Man drak Champagne dertil og lod sig divertere med både Aarhus Tappenstreg samt af Hensyn til Prinsessens germanske Herkomst ”Mecklenburg, mein Heimatland”
Der blev spillet Prins Christians honnørmarch, og mellem talerne blev der sunget en lejlighedssang efter Carl Plougs “Dejlige Øresund”
Første vers lyder:
  Ude ved Aarhus Bugt,
  Kranset af Bøgen smukt,
  Stolt mod Himlens blaa
  Nu vejer Flaget.
  Borgen har faaet Liv,
  Prinsen med høje Viv
  Har nu Sæde der og Ophold taget.
Et løfte, der blev holdt
Musikken var valgt med omhu, for at parret skulle føle sig hjemme i byen - og det kom de også til.
I sin takketale lovede prins Christian, at det skulle være en fast regel, at familien tog ophold her hvert år.
Løftet blev holdt med få undtagelser indtil 1946.
Intet var for småt!
- og byen havde masser at vise frem. Aarhuus Stiftstidende skriver om parrets ankomst til byen 19. juni1904:
  "Parret blev modtaget af højere Officerer og af Byrådet med Undtagelse af de to socialdemokratiske Medlemmer. Efter en kort Kur gik de ud til de ventende Vogne. Ved Bruuns Bro fik Prinseparret Byens nyeste Vidunder at se - den elektriske Sporvogn, der hele Eftermiddagen havde kørt Prøveture gennem Ryesgade"
Slottets vestside som det så ud i 1902.
Udstykninger
Århus Kommune havde planer om at udstykke området øst for den kommende slotspark ned mod bugten som villakvarter.
Hack Kampmann havde fået gadeplanen til gennemsyn, og han foreslog, at områderne nærmest slotsparken skulle holdes fri for bebyggelse.
Det var meget fremsynet.
Det var dog ikke nok for prinsen, og set i bakspejlet har dette sikkert været til fordel for byen.
Prinsen foreslog at forpagte arealet ned til bugten - og udsigten - først for 10 år og senere forlænget.
De forpagtede arealer bestod af markjord og de to huse, der kaldes for Donbækhusene. Prinsen fik forkøbsret på arealet og betalte 40 kroner i afgift pr tønde for de 30 tønder, arealet udgjorde.
Mindeparken 1924
Da Christian - nu konge - skulle forny forpagtningsaftalen efter 25 år med Århus kommune, opstod der en konflikt.
Kommunen havde ikke opgivet de tidligere planer for arealet mod øst, dvs. at anlægge villaer og kolonihaver foran slottet mod bugten.
Kongen blev - ja - ret sur på byrådet over disse planer og lod et ord falde om, at byen ikke skulle forvente at se ham igen, hvis disse planer blev gennemført.
Byrådet blev enig med kongen om at anlægge den nuværende mindepark på området i stedet.
I dag er ejendommen på 27 tønder land.
Foto fra 1902.
Litteratur
Der havde allerede været forventninger til prinseparrets ankomst blandt århusianerne. I børnebogen Josefine Posekigger af Ellen Kvist kan man læse om forventningerne, og slottet var tidligt et udflugtsmål for byens indbyggere. Josefine er på udflugt med mormoderen, der:
  “fortalte om den nyfødte prins, som var en søn af “Jyllands Prins” som af Århus by havde fået foræret et helt nyt slot ude i “Frihedens Skov”, hvor den lille prins skulle tilbringe alle sine somre med sine forældre.
  Når det blev sommer og slottet var færdigt, skulle Josse med mormor ud i skoven med slottet. Måske ville hun se prinsessen spadsere lyslevende i parken med den lille prins i en elegant engelsk barnevogn. Det var som i et eventyr, og tiden gik hurtigt til far kom tilbage for at hente Josse”
©