tanker-i-gang.dk - Nyheder
Du er her:  Forsiden >  Nyheder         Søg på sitet:
Nyheder.
Et gentænkt Aarhus!
Det er nok umuligt at gentænke hele Aarhus, som byen så ud i ”gamle” dage, men vi kan tage de gamle aarhusbygninger, der i dag helt eller delvist står genopført i Købstadsmuseet Den Gamle By, og føre dem tilbage til deres oprindelige placering i byen.
S.M. Holsts gård på dens oprindelige placering ved Rådhuspladsen.
Fotomanipulering
Ved hjælp af fotomanipulering sætter vi bygningerne ind i det moderne aahusianske bybillede.
Aarhusbygningerne står i Den Gamle By sammen med bygninger, der er hentet rundt omkring i landet, for i en helhed at vise, hvordan en dansk købstad kunne se ud gennem flere århundreder.
S.M. Holsts gård før nedtagningen. Foto 1935.
En kulisse
I Den Gamle By indgår bygningerne fra Aarhus i et totalbillede af en købstad, hvor husene hver især har fået en ”rolle” at spille i den kulisse, som Den Gamle By” egentligt er.
Det, vi gerne vil fortælle om, er aarhusbygningernes historie og oprindelige placering, folkene, der levede i dem og miljøet omkring dem.
To oversigtskort
Med det nye turforslag, Aarhus-huse i Den Gamle By kan man se bygningernes placering på et kort over Den Gamle By og desuden se deres oprindelige placering på et kort over Aarhus. Med denne tur er internetsiden nu oppe på 7 vandreture i Aarhus.
Artikler
Bindingsværkskonstruktion.
Hjemmesiden har nu 18 artikler. Der tilføjes løbende relevante artikler om Aarhus og samlingen er netop blevet udvidet med en oversigtsartikel om bindingsværk, der på udmærket vis kan supplere en tur rundt i Den Gamle By.
Den nærmeste fremtid
Vi kan nu glæde os over næsten 100.000 besøg om året på vores hjemmeside, og vores lille gruppe på fire personer gør sig mange tanker om, hvordan vi kan skabe flere interessante tematiske ture rundt i byen.
Vi overvejer en tur gennem Vestergade - en af byens ældste gader.
En tur gennem Latinerkvarteret, der tiltrækker så mange turister, kunne også være spændende.
En tur rundt til kunstneren Erik Heides mange værker og udsmykninger i byens rum og i nogle af dens kirker, ville også være en mulighed.
Hjemmesidens videre udvikling
I en by som Aarhus, der har en så lang og righoldig historie, kan der laves mange spændende og interessante ture – både historiske og nutidige. Det er vores håb, at websiden med tiden vil komme til at indeholde et stort udvalg af ture, der fra forskellige - og lidt skæve - indfaldsvinkler beskriver vores by.
Din mening tæller
Hvis du har forslag, rettelser eller ideer til ture i Aarhus, er du mere end velkommen til at sende dem til os. Vores mailadresse er:
Du kan også bruge mailformularen på kontaktsiden.
©