Marselisborg Slot - slottet - øvrige bygninger
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Marselisborg Slot > Øvrige bygninger         Søg på sitet:
Marselisborg Slot.  Øvrige bygningerSe turen på Kort     Se Video    Gå til oversigten over Turforslag 
Forvalterboligen (C)
Forvalterboligen ved vejen op til slottet blev opført samtidigt med slottet. Slottets første forvalter flyttede ind i foråret 1902 sammen med prinsefamilien.
Boligen huser Marselisborgs eneste helårsbeboere.
Staldbygningen (F)
Staldbygningen med den røde port blev opført samtidigt med slottet.
Her var der plads til 8-10 heste, 4 vogne, seletøj og beboelse for de nødvendige staldfolk, opsyn og kuske.
I dag er der bl.a. garage.
Kavalerbygningen (E)
Kavalerbygningen blev taget i brug i 1913. Den er ligesom slottet tegnet af Hack Kampmann.
Den er bygget vinkelret ved den eksisterende staldbygning.
Kronprins Christian var blevet konge i 1912, og fløjen kom til at huse en udvidet stab af hoffolk.
Postvæsenet indrettede en telegrafstation i samme bygning og boede til leje. Man var jo sparsommelig.
Det var her prinserne Frederik og Knud yndede at lege på taget mellem bygningens skorstene!!
I årene efter 1. verdenskrig tilbragte Alexandrine og daværende kronprins Frederik - senere Frederik IX - ofte julen på Marselisborg. De boede i Kavalerbygningen, da slottet var lukket ned.
Kronprins Frederik (IX) boede undertiden også alene i Kavalerbygningen under sine mange ophold i byen og indtog sine måltider på Hotel Royal.
Kronprins Frederiks hybel
Det er også i Kavalerbygningen vores nuværende kronprins Frederik fik indrettet sin lejlighed i 1989 på 1. etage, da han studerede statskundskab på Århus Universitet.
Han blev færdig som cand. scient. pol. i 1995.
Bygningen huser også den tjenestegørende adjudants kontor.
Gardergården
Da kronprinsen blev konge, skulle der nu også være plads til garderne under kongens ophold i byen. Der blev derfor i 1913 opført en trelænget, rød barakbygning, en gardergård, sydvest for slottet ved den nuværende Rosenhave, men uden for slotsparkens område i udkanten af Forstbotanisk Have.
Garage
I 1915 blev der også bygget en garage bag staldbygningen. Bilparken blev efterhånden udvidet, og der kom en tilbygning i 1928, tegnet af arkitekt, Thorkel Møller, der havde arbejdet som Hack Kampmanns assistent og nu arbejdede i Århus.
Nye vagtbygninger (B)
Thorkel Møller stod også for en ny vagtbygning med højt valmtag fra 1937. Den blev revet ned under en modernisering af slottet i 1959, da den tog noget af udsigten til parken.
I forbindelse med folkegaven til dronning Margrethe og hendes overtagelse af slottet blev der i 1968 opført en ny vagtbygning (A) ved indgangen.

Den nye vagtbygning.
Badehus
Allerede den første sommer 1902 blev bygningsmyndighederne i Århus anmodet om tilladelse til at opføre et badehus nede ved stranden efter ønske fra prins Christian.
Når prinsens lystbåd Rita lå fortøjet ved badebroen, vidste århusianerne, at den royale familie var i byen.
Vand- og elforsyningen
I 1912 fik slottet en vandledning fra Århus Vandværk. Indtil da var slottets og personalets vandforsyning baseret på udendørs vandposter med vand fra brønde.
Samme år blev der indlagt elektricitet. Ledninger og kabler blev ført gratis ud til slottet.
Varmeforsyningen
Der skulle fyres i mange ovne.
Også i somrene var det nødvendigt at fyre op for at fjerne vinterens fugt og for at få en nogenlunde behagelig temperatur i huset.
Det er klart, at der var brug for et stort personale.
Slottet fik indlagt centralvarme i 1937-38 og fjernvarme i 1994.
©